Recap workshop “Trực quan hóa dữ liệu bằng Google Data Studio” 8/6/2019

Perhaps the biggest challenge for data researchers and marketers in this digital age is how to report quickly, accurately, and pull numbers from multiple channels. But until now many people still have not found the solution?

Today’s workshop is for you! I will recap the useful information for you and also sent the slides to the participants yesterday. For those who have not participated, please click the register button at the end of the article so that I can send it to you.

Workshop content:
– Why Data Visualization is needed?

– Introduction to Google Data Studio (GDS)

– Build Google Search Report with GDS

– Bonus: new tool Marketing online.analytics will solve your above difficulties. The person sharing is you Nguyen Bao Trung _ Data specialist at Marketing onlinedigihub. He has slept with data for many years, so he will have the most honest view. Let’s explore those interesting things too.

#1.It is forecasted that in 2025 there will be 175 Zettabytes of data to reach

Oh my God! Are you drowning in the data wave or do you weather it?

recap-google-data-studio-4

Related Articles

Averaged:

  • Employee spends 1.5 hours to enter the report
  • 79% of the data makes yes, quite emotional, wrong input >> can’t solve anything.

Especially for small and medium businesses? → Focus on small data management and analysis.
The data of SMBs is usually an Excel file with a bunch of numbers as shown below.

recap-google-data-studio-5

>> Therefore, it is necessary to visualize the data for easy analysis. And that tool needs to satisfy the requirements: Self-connect, pull data from many sources, support calculations, multiple templates…

#2. The Google Data Studio tool partially solves the above requirement

In this section, Mr. Trung shares his experiences in working with GDS.
Report making process:

Step 1: Define your purpose
Step 2: List related items, Dimensions and metrics.
Step 3: Draft and test layout with Wireframe
Step 4: Use the tool to draw officially.

Then guide everyone to practice the first report form at the workshop. Participants will log in to https://datastudio.google.com/u/0/navigation/reporting and start creating a Report using this tool.

recap-google-data-studio-3

Advantages of Google Data Studio:

– Data is updated automatically

– Simple drag and drop interface, easy to customize

– 10 pre-built templates or contributed from the Community

GDS works simply with 3 steps: Connect – Visualize – Share

Defect:

The tool is famous in the world, but applied in Vietnam, especially for small and medium enterprises, there are certain difficulties:

The loading speed is quite long, Joking like Mr. Trung “Sit down to sip most of the coffee, the data will show up”. Oh stop! Business owners are busy with hundreds of thousands of jobs, why wait.

Only some basic channels can pull datahas not met the needs of Vietnamese people, it is necessary to connect more channels such as Zalo, Coc Coc…

>> To overcome this drawback, Marketing onlinedigihub offers Marketing online Analytics solution for small and medium businesses.

#3. What can Marketing onlineAnalytics do?

The solution here is the Marketing online Analytics tool developed by Marketing online itself under the presentation of Mr. Nguyen Thanh Tuan.

recap-google-data-studio-2

According to him, Marketing online Analytics is currently in the trial phase (close beta) to continue to improve. This is a tool to help SMBs solve problems of data synthesis and analysis. Along with that are the demo operations on the interface of Marketing online Analytics, the interface is easy to use and friendly. The outstanding advantages of this tool:
– Connect and process data quickly and Real-time
– Many templates provided from industry experts.
– Easily share reports.
– Pull data from Sources and automatically process and combine.

Watch the workshop trailer

The above are brief shares from the workshop, if you are interested in discussing more, please contact:

Fanpage: https://www.facebook.com/ Marketing onlinedigihub/ Group:https://www.facebook.com/groups/cong.dong.google.a1digihub/
Thank you and see you again at the upcoming events of Marketing online Digihub.

Sign up to receive Workshop materials

Manager

Department manager (Marketing/sales)

Data Analysis

Other

Really want

Slowly let me see if there is anything or not

Not interested yet

Marketing online


Thông tin thêm

Recap workshop “Trực quan hóa dữ liệu bằng Google Data Studio” 8/6/2019

#Recap #workshop #Trực #quan #hóa #dữ #liệu #bằng #Google #Data #Studio
[rule_3_plain] #Recap #workshop #Trực #quan #hóa #dữ #liệu #bằng #Google #Data #Studio

Recap workshop “Trực quan hóa dữ liệu bằng Google Data Studio” 8/6/2019

Có lẽ khó khăn lớn nhất của các nhà nghiên cứu dữ liệu, các marketer trong thời số này là làm sao report nhanh, chính xác và kéo số được từ nhiều kênh. Nhưng đến bây giờ nhiều người vẫn chưa tìm ra giải pháp?

Buổi worshop hôm nay là dành cho bạn nhé! Mình sẽ recap lại những thông tin hữu ích cho bạn và cũng đã gởi slides cho những anh chị tham gia ngày hôm qua. Những ai chưa tham gia thì nhấn vào nút đăng ký cuối bài để mình gởi cho bạn nhé.

Nội dung workshop : – Tại sao cần Trực Quan hóa dữ liệu ?

– Giới thiệu về Google
Data Studio
(GDS)

– Xây dựng
Report Google Search với GDS

– Bonus: công cụ mới Marketing online.analytics sẽ giải quyết được những khó khăn trên của bạn. Người chia sẻ là anh Nguyễn Bảo Trung _ chuyên gia Data tại Marketing onlinedigihub. Anh đã từng ăn nằm với dữ liệu nhiều năm, nên sẽ có cái nhìn chân thật nhất. Hãy cũng khám phá những điều thú vị đó nhé.

#1.Dự báo năm 2025 sẽ có 175 Zettabytes là lượng dữ liệu đạt tới

Oh my God! Bạn chìm đắm trong cơn sóng data hay bạn vượt qua nó?

Tính trung bình:

Người lao động bỏ ra 1.5 giờ để nhập báo cáo79% dữ liệu làm cho có, tương đối cảm tính, nhập
sai >>  ko thể giải quyết được gì.Đặc biệt với các doanh nghiệp vừa và nhỏ? → Tập trung vào quản lý và phân tích small data. Data của SMBs thường là một file Excel với 1 đống số như hình bên dưới.

>> Chính vì vậy cần phải trực qua hóa dữ liệu để dễ dàng phân tích. Và công cụ đó cần thỏa mãn được yêu cầu: Tự đồng kết nối, kéo dữ liệu từ nhiều nguồn, hỗ trợ tính toán, nhiều template…

#2. Công cụ Google Data Studio giải quyết được phần nào với yêu cầu trên

Ở phần này, anh Trung
chia sẻ những kinh nghiệm mà anh đúc kết được trong quá trình làm việc với GDS.Quy trình làm Report:
Bước 1: Xác định mục đích
Bước 2: List các đề mục, Dimension và metric liên quan.
Bước 3: Dựng nháp và sắp xếp thử bằng Wireframe
Bước 4: Dùng công cụ để vẽ chính thức.

Sau đó hướng dẫn mọi người cùng thực hành mẫu báo cáo đầu tiên ngay tại workshop. Khách tham gia  sẽ đăng nhập vào https://datastudio.google.com/u/0/navigation/reporting và bắt đầu tạo Report bằng công cụ này.

Ưu điểm của Google Data Studio:

– Số liệu được cập nhật
tự động

– Giao diện kéo thả đơn
giản, dễ dàng tùy chỉnh

– 10 Template dựng sẵn
hoặc được đóng góp từ Cộng Đồng

GDS hoạt động đơn giản
với 3 bước: Connect – Visualize – Share

Nhược điểm:

Công cụ nổi tiếng trên thế giới
nhưng áp dụng ở Việt Nam đặc biệt có các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì có những
khó khăn nhất định:

– Tốc độ load khá lâu, nói đùa như anh Trung “Ngồi nhâm nhi gần hết
ly café thì dữ liệu mới show ra”. Ôi thôi! Các chủ doanh nghiệp bận trăm công
nghìn việc sao chờ nỗi.

– Chỉ kéo dữ liệu được một số kênh cơ bản, chưa đáp ứng được nhu cầu
của người Việt, cần có kết nối thêm các kênh như Zalo, cốc cốc…

>>
Để khắc phục nhược điểm này, Marketing onlinedigihub đưa ra giải pháp Marketing online Analytics cho doanh
nghiệp vừa và nhỏ.

#3. Marketing onlineAnalytics làm được gì?

Giải pháp ở đây là công cụ Marketing online Analytics được chính Marketing online phát triển dưới sự trình bày của anh Nguyễn Thanh Tuấn.

Theo anh chia sẻ thì Marketing online Analytics hiện sản phẩm của Marketing online đang trong giai đoạn trial (close beta) để tiếp tục hoàn thiện. Đây là công cụ giúp SMBs đi giải bài toán về tổng hợp và phân tích số liệu. Cùng với đó là những thao tác demo trên giao diện của Marketing online Analytics, giao diện dễ dùng và thân thiện. Những ưu điểm nổi bật của công cụ này: – Kết nối và xử lý dữ liệu nhanh chóng và Real-time – Nhiều Template cung cấp từ chuyên gia trong ngành. – Dễ dàng chia sẻ các Report. – Kéo dữ liệu từ các Nguồn và tự động xử lý, kết hợp.

Xem trailer buổi workshop

Trên đây là những chia sẻ ngắn gọn từ buổi workshop, anh chị quan tâm muốn trao đổi thêm vui lòng liên hệ tới:

Fanpage: https://www.facebook.com/ Marketing onlinedigihub/

Group:https://www.facebook.com/groups/cong.dong.google.a1digihub/
Cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị ở những Event sắp tới của Marketing online Digihub.

Đăng ký nhận tài liệu Workshop

Họ và tên
This is required.

Email liên hệ
This is required.

SĐT liên hệ
This is required.

Website/Fanpage bạn đang quản lý?

Chức vụ

Giám đốc

Quản lý bộ phận (Marketing/sale)

Data Analyts

Khác

Bạn có muốn được tư vấn về Marketing online analytics không ?

Rất muốn

Từ từ để mình xem có gì hay không

Chưa quan tâm

NHẬN TÀI LIỆU

#Recap #workshop #Trực #quan #hóa #dữ #liệu #bằng #Google #Data #Studio
[rule_2_plain] #Recap #workshop #Trực #quan #hóa #dữ #liệu #bằng #Google #Data #Studio
[rule_2_plain] #Recap #workshop #Trực #quan #hóa #dữ #liệu #bằng #Google #Data #Studio
[rule_3_plain]

#Recap #workshop #Trực #quan #hóa #dữ #liệu #bằng #Google #Data #Studio

Recap workshop “Trực quan hóa dữ liệu bằng Google Data Studio” 8/6/2019

Có lẽ khó khăn lớn nhất của các nhà nghiên cứu dữ liệu, các marketer trong thời số này là làm sao report nhanh, chính xác và kéo số được từ nhiều kênh. Nhưng đến bây giờ nhiều người vẫn chưa tìm ra giải pháp?

Buổi worshop hôm nay là dành cho bạn nhé! Mình sẽ recap lại những thông tin hữu ích cho bạn và cũng đã gởi slides cho những anh chị tham gia ngày hôm qua. Những ai chưa tham gia thì nhấn vào nút đăng ký cuối bài để mình gởi cho bạn nhé.

Nội dung workshop : – Tại sao cần Trực Quan hóa dữ liệu ?

– Giới thiệu về Google
Data Studio
(GDS)

– Xây dựng
Report Google Search với GDS

– Bonus: công cụ mới Marketing online.analytics sẽ giải quyết được những khó khăn trên của bạn. Người chia sẻ là anh Nguyễn Bảo Trung _ chuyên gia Data tại Marketing onlinedigihub. Anh đã từng ăn nằm với dữ liệu nhiều năm, nên sẽ có cái nhìn chân thật nhất. Hãy cũng khám phá những điều thú vị đó nhé.

#1.Dự báo năm 2025 sẽ có 175 Zettabytes là lượng dữ liệu đạt tới

Oh my God! Bạn chìm đắm trong cơn sóng data hay bạn vượt qua nó?

Tính trung bình:

Người lao động bỏ ra 1.5 giờ để nhập báo cáo79% dữ liệu làm cho có, tương đối cảm tính, nhập
sai >>  ko thể giải quyết được gì.Đặc biệt với các doanh nghiệp vừa và nhỏ? → Tập trung vào quản lý và phân tích small data. Data của SMBs thường là một file Excel với 1 đống số như hình bên dưới.

>> Chính vì vậy cần phải trực qua hóa dữ liệu để dễ dàng phân tích. Và công cụ đó cần thỏa mãn được yêu cầu: Tự đồng kết nối, kéo dữ liệu từ nhiều nguồn, hỗ trợ tính toán, nhiều template…

#2. Công cụ Google Data Studio giải quyết được phần nào với yêu cầu trên

Ở phần này, anh Trung
chia sẻ những kinh nghiệm mà anh đúc kết được trong quá trình làm việc với GDS.Quy trình làm Report:
Bước 1: Xác định mục đích
Bước 2: List các đề mục, Dimension và metric liên quan.
Bước 3: Dựng nháp và sắp xếp thử bằng Wireframe
Bước 4: Dùng công cụ để vẽ chính thức.

Sau đó hướng dẫn mọi người cùng thực hành mẫu báo cáo đầu tiên ngay tại workshop. Khách tham gia  sẽ đăng nhập vào https://datastudio.google.com/u/0/navigation/reporting và bắt đầu tạo Report bằng công cụ này.

Ưu điểm của Google Data Studio:

– Số liệu được cập nhật
tự động

– Giao diện kéo thả đơn
giản, dễ dàng tùy chỉnh

– 10 Template dựng sẵn
hoặc được đóng góp từ Cộng Đồng

GDS hoạt động đơn giản
với 3 bước: Connect – Visualize – Share

Nhược điểm:

Công cụ nổi tiếng trên thế giới
nhưng áp dụng ở Việt Nam đặc biệt có các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì có những
khó khăn nhất định:

– Tốc độ load khá lâu, nói đùa như anh Trung “Ngồi nhâm nhi gần hết
ly café thì dữ liệu mới show ra”. Ôi thôi! Các chủ doanh nghiệp bận trăm công
nghìn việc sao chờ nỗi.

– Chỉ kéo dữ liệu được một số kênh cơ bản, chưa đáp ứng được nhu cầu
của người Việt, cần có kết nối thêm các kênh như Zalo, cốc cốc…

>>
Để khắc phục nhược điểm này, Marketing onlinedigihub đưa ra giải pháp Marketing online Analytics cho doanh
nghiệp vừa và nhỏ.

#3. Marketing onlineAnalytics làm được gì?

Giải pháp ở đây là công cụ Marketing online Analytics được chính Marketing online phát triển dưới sự trình bày của anh Nguyễn Thanh Tuấn.

Theo anh chia sẻ thì Marketing online Analytics hiện sản phẩm của Marketing online đang trong giai đoạn trial (close beta) để tiếp tục hoàn thiện. Đây là công cụ giúp SMBs đi giải bài toán về tổng hợp và phân tích số liệu. Cùng với đó là những thao tác demo trên giao diện của Marketing online Analytics, giao diện dễ dùng và thân thiện. Những ưu điểm nổi bật của công cụ này: – Kết nối và xử lý dữ liệu nhanh chóng và Real-time – Nhiều Template cung cấp từ chuyên gia trong ngành. – Dễ dàng chia sẻ các Report. – Kéo dữ liệu từ các Nguồn và tự động xử lý, kết hợp.

Xem trailer buổi workshop

Trên đây là những chia sẻ ngắn gọn từ buổi workshop, anh chị quan tâm muốn trao đổi thêm vui lòng liên hệ tới:

Fanpage: https://www.facebook.com/ Marketing onlinedigihub/

Group:https://www.facebook.com/groups/cong.dong.google.a1digihub/
Cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị ở những Event sắp tới của Marketing online Digihub.

Đăng ký nhận tài liệu Workshop

Họ và tên
This is required.

Email liên hệ
This is required.

SĐT liên hệ
This is required.

Website/Fanpage bạn đang quản lý?

Chức vụ

Giám đốc

Quản lý bộ phận (Marketing/sale)

Data Analyts

Khác

Bạn có muốn được tư vấn về Marketing online analytics không ?

Rất muốn

Từ từ để mình xem có gì hay không

Chưa quan tâm

NHẬN TÀI LIỆU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button