VIDEO

Radio Lẽ sống – 10 Câu nói lừng danh của Gia Cát Lượng Hãy ghi nhớ để thọ ích cả đời | Radio Lẽ sống

Xin mời các bạn Hãy cùng xem Video. “Radio Lẽ sống – 10 Câu nói lừng danh của Gia Cát Lượng Hãy ghi nhớ để thọ ích cả đời | Radio Lẽ sống“Sưu tầm bởi Chuyện đời Sống từ nhiều nguồn không giống nhau tác giả trên internet Radio Lẽ sống Có lượt xem cao trên các nền móng mạng xã hội.

video tham khảo Radio Lẽ sống – 10 Câu nói lừng danh của Gia Cát Lượng Hãy ghi nhớ để thọ ích cả đời | Radio Lẽ sống

Để biết thêm thông tin về Radio Lẽ sống – 10 Câu nói lừng danh của Gia Cát Lượng Hãy ghi nhớ để thọ ích cả đời | Radio Lẽ sống

Nhân tài Gia Cát Lượng nhìn thấu ý trời, 1 lòng trung thành Gia Cát Lượng đã trọng dụng đối tượng Khổng Minh, đặt tên hiệu là Ngô Long tiên sinh. Ông là thừa tướng, công thần, nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà chỉ đạo quân sự, nhà giáo dục và cũng là nhà phát minh kỹ thuật lừng danh thời Thục Hán, thời Tam Quốc. Gia Cát Lượng được mọi người coi là hóa thân của trí não. 10 câu nói lừng danh của Gia Cát Lượng Nhớ đời | Đài phép tắc sống 1. Tỉnh ngủ cho minh bạch chí mập, thâm trầm cho những dự kiến xa 2. Cúc Cung dành riêng cho cái chết 3. Bạn ko nên vui lúc ko vui, cũng ko nên giận dữ là gì. ko giận dữ 4. Ko vì tài năng nhưng mà tự cao, ko vì tình yêu nhưng mà làm ra tuồng quỷ quái Nếu biếng nhác thì chẳng thể sáng dạ, thiếu nhẫn nại thì chẳng thể lý trí. 8. Có việc thì phải có võ công dự phòng. 9. Nếu là tướng tốt, sẽ có người hiểu biết rộng, sáng dạ làm tâm, có người điềm đạm, cẩn thận. cẩn thận là tai mắt, có người gan góc, giỏi đánh giặc như nanh vuốt 10. Trong mọi việc học hành cần tĩnh tâm, muốn thành công thì phải học, ko học thì làm. ko phát huy được tài năng, nếu ko có ý chí thì sẽ ko thành công. Làm thế nào để đạt được học tập.

Tìm thêm các bài viết liên can về từ khóa. Radio Lẽ sống

Dưới đây là kết quả kiếm tìm cho các từ khóa. “Radio Lẽ sống“từ trang Wikipedia Vni được kiếm tìm nhiều nhất trên Google

Xem thêm các bài viết cụ thể.

Hình ảnh của Radio Lẽ sống

Radio Lẽ sống
Radio Lẽ sống

Nguồn video 10 Câu nói lừng danh của Gia Cát Lượng Hãy ghi nhớ để thọ ích cả đời | Radio Lẽ sống

https://www.youtube.com/watch?v=D8C2WeVMoQI

Xem thêm thêm về 10 Câu nói lừng danh của Gia Cát Lượng Hãy ghi nhớ để thọ ích cả đời | Radio Lẽ sống

  • Tác giả: Radio Lẽ sống
  • Lượt kiếm tìm : 4501
  • Xếp hạng: 5.00
  • Lượt like: 31
  • lượt ko thích:
  • Liên can: 10 Câu nói lừng danh của Gia Cát Lượng,Hãy ghi nhớ để thọ ích cả đời,Radio Lẽ sống,radio le song,radio sống đẹp,cách thức thành công,radio tình yêu,blog radio,nghe truyện trực tuyến,gia cat luong,Gia Cát Lượng,Khổng Minh,Ngọa long tiên sinh,Khổng minh gia cát lượng,10 câu nói kinh điển tư mã ý,loi day nguoi xua,lời dạy người xưa,cổ nhân,10 cau noi,Tu vi so menh,câu nói lừng danh của tào tháo,những câu nói hay tào tháo,nghệ thuật sống,trí não cao tay
  • các key: Radio Lẽ sống
  • Miêu tả: Nhân tài Gia Cát Lượng nhìn thấu ý trời, 1 lòng trung thành Gia Cát Lượng đã trọng dụng đối tượng Khổng Minh, đặt tên hiệu là Ngô Long tiên sinh. Ông là thừa tướng, công thần, nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà chỉ đạo quân sự, nhà giáo dục và cũng là nhà phát minh kỹ thuật lừng danh thời Thục Hán, thời Tam Quốc. Gia Cát Lượng được mọi người coi là hóa thân của trí não. 10 câu nói lừng danh của Gia Cát Lượng Nhớ đời | Đài phép tắc sống 1. Tỉnh ngủ cho minh bạch chí mập, thâm trầm cho những dự kiến xa 2. Cúc Cung dành riêng cho cái chết 3. Bạn ko nên vui lúc ko vui, cũng ko nên giận dữ là gì. ko giận dữ 4. Ko vì tài năng nhưng mà tự cao, ko vì tình yêu nhưng mà làm ra tuồng quỷ quái Nếu biếng nhác thì chẳng thể sáng dạ, thiếu nhẫn nại thì chẳng thể lý trí. 8. Có việc thì phải có võ công dự phòng. 9. Nếu là tướng tốt, sẽ có người hiểu biết rộng, sáng dạ làm tâm, có người điềm đạm, cẩn thận. cẩn thận là tai mắt, có người gan góc, giỏi đánh giặc như nanh vuốt 10. Trong mọi việc học hành cần tĩnh tâm, muốn thành công thì phải học, ko học thì làm. ko phát huy được tài năng, nếu ko có ý chí thì sẽ ko thành công. Làm thế nào để đạt được học tập.

Nhân tài Gia Cát Lượng nhìn thấu ý trời, 1 lòng trung thành Gia Cát Lượng đã trọng dụng đối tượng Khổng Minh, đặt tên hiệu là Ngô Long tiên sinh. Ông là thừa tướng, công thần, nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà chỉ đạo quân sự, nhà giáo dục và cũng là nhà phát minh kỹ thuật lừng danh thời Thục Hán, thời Tam Quốc. Gia Cát Lượng được mọi người coi là hóa thân của trí não. 10 câu nói lừng danh của Gia Cát Lượng Nhớ đời | Đài phép tắc sống 1. Tỉnh ngủ cho minh bạch chí mập, thâm trầm cho những dự kiến xa 2. Cúc Cung dành riêng cho cái chết 3. Bạn ko nên vui lúc ko vui, cũng ko nên giận dữ là gì. ko giận dữ 4. Ko vì tài năng nhưng mà tự cao, ko vì tình yêu nhưng mà làm ra tuồng quỷ quái Nếu biếng nhác thì chẳng thể sáng dạ, thiếu nhẫn nại thì chẳng thể lý trí. 8. Có việc thì phải có võ công dự phòng. 9. Nếu là tướng tốt, sẽ có người hiểu biết rộng, sáng dạ làm tâm, có người điềm đạm, cẩn thận. cẩn thận là tai mắt, có người gan góc, giỏi đánh giặc như nanh vuốt 10. Trong mọi việc học hành cần tĩnh tâm, muốn thành công thì phải học, ko học thì làm. ko phát huy được tài năng, nếu ko có ý chí thì sẽ ko thành công. Làm thế nào để đạt được học tập.

Nhân tài Gia Cát Lượng nhìn thấu ý trời, 1 lòng trung thành Gia Cát Lượng đã trọng dụng đối tượng Khổng Minh, đặt tên hiệu là Ngô Long tiên sinh. Ông là thừa tướng, công thần, nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà chỉ đạo quân sự, nhà giáo dục và cũng là nhà phát minh kỹ thuật lừng danh thời Thục Hán, thời Tam Quốc. Gia Cát Lượng được mọi người coi là hóa thân của trí não. 10 câu nói lừng danh của Gia Cát Lượng Nhớ đời | Đài phép tắc sống 1. Tỉnh ngủ cho minh bạch chí mập, thâm trầm cho những dự kiến xa 2. Cúc Cung dành riêng cho cái chết 3. Bạn ko nên vui lúc ko vui, cũng ko nên giận dữ là gì. ko giận dữ 4. Ko vì tài năng nhưng mà tự cao, ko vì tình yêu nhưng mà làm ra tuồng quỷ quái Nếu biếng nhác thì chẳng thể sáng dạ, thiếu nhẫn nại thì chẳng thể lý trí. 8. Có việc thì phải có võ công dự phòng. 9. Nếu là tướng tốt, sẽ có người hiểu biết rộng, sáng dạ làm tâm, có người điềm đạm, cẩn thận. cẩn thận là tai mắt, có người gan góc, giỏi đánh giặc như nanh vuốt 10. Trong mọi việc học hành cần tĩnh tâm, muốn thành công thì phải học, ko học thì làm. ko phát huy được tài năng, nếu ko có ý chí thì sẽ ko thành công. Làm thế nào để đạt được học tập.

Nhân tài Gia Cát Lượng nhìn thấu ý trời, 1 lòng trung thành Gia Cát Lượng đã trọng dụng đối tượng Khổng Minh, đặt tên hiệu là Ngô Long tiên sinh. Ông là thừa tướng, công thần, nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà chỉ đạo quân sự, nhà giáo dục và cũng là nhà phát minh kỹ thuật lừng danh thời Thục Hán, thời Tam Quốc. Gia Cát Lượng được mọi người coi là hóa thân của trí não. 10 câu nói lừng danh của Gia Cát Lượng Nhớ đời | Đài phép tắc sống 1. Tỉnh ngủ cho minh bạch chí mập, thâm trầm cho những dự kiến xa 2. Cúc Cung dành riêng cho cái chết 3. Bạn ko nên vui lúc ko vui, cũng ko nên giận dữ là gì. ko giận dữ 4. Ko vì tài năng nhưng mà tự cao, ko vì tình yêu nhưng mà làm ra tuồng quỷ quái Nếu biếng nhác thì chẳng thể sáng dạ, thiếu nhẫn nại thì chẳng thể lý trí. 8. Có việc thì phải có võ công dự phòng. 9. Nếu là tướng tốt, sẽ có người hiểu biết rộng, sáng dạ làm tâm, có người điềm đạm, cẩn thận. cẩn thận là tai mắt, có người gan góc, giỏi đánh giặc như nanh vuốt 10. Trong mọi việc học hành cần tĩnh tâm, muốn thành công thì phải học, ko học thì làm. ko phát huy được tài năng, nếu ko có ý chí thì sẽ ko thành công. Làm thế nào để đạt được học tập.

nguồn: Bình Dương 247

#Câu #nói #nổi #tiếng #của #Gia #Cát #Lượng #Hãy #ghi #nhớ #để #thọ #ích #cả #đời #Radio #Lẽ #sống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button